Skip to content

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Safon Uwch yn cyfrannu gyda Chonfensiwn Cymru Gyfan

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Safon Uwch yn cyfrannu gyda Chonfensiwn Cymru Gyfan

Ar 12fed Chwefror cyrhaeddodd myfyrwyr Safon Uwch o wyth ysgol ledled Cymru adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd ar gyfer cynhadledd am wleidyddiaeth.

Dyddiad y Digwyddiad: 12/02/2009

Roedd aelodau ysgrifenyddiaeth Confensiwn Cymru Gyfan yno i gwrdd â nhw ac i wrando ar eu barn am y system ddeddfu bresennol yng Nghymru, ac opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Roedd yn galonogol gweld cymaint o bobl ifanc yn ymgysylltu â materion gwleidyddol, wedi'r cyfan, bydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn effeithio arnynt hwythau hefyd.

Mynychodd y myfyrwyr ddarlithoedd ar y pynciau canlynol:

 • Craffu: dwyn y Llywodraeth i gyfrif
 • Cymryd Rhan a Sut i Gymryd Rhan
 • Golwg ar y broses ddeisebu ac astudiaethau achos

Yn dilyn hyn, treuliodd aelodau Confensiwn Cymru Gyfan amser yn hysbysu'r myfyrwyr am yr ymgynghoriad cyhoeddus, a chwblhaodd 38 ohonynt holiaduron, a bydd y canlyniadau yn cael eu defnyddio yn ein hadroddiad terfynol.

Hoffai Confensiwn Cymru Gyfan ddiolch i'r ysgolion canlynol am eu cyfraniadau gwerthfawr:

 • Ysgol Syr Hugh Owen (Caernarfon)
 • Ysgol Gyfun Glantaf (Caerdydd)
 • Ysgol Gyfun Croesyceiliog (Cwmbrân)
 • Ysgol Alun (Sir y Fflint)
 • Ysgol Maes Garmon (Yr Wyddgrug)
 • Ysgol Morgan Llwyd (Wrecsam)
 • Coleg Gwent (Crosskeys)
 • Ysgol Gyfun Gwynllyw (Tor-faen)

Os hoffech rannu eich barn gyda ni yna gallwch wneud hynny drwy ymweld ag adran 'Mynnwch Gyfrannu' ein gwefan neu drwy ddod i siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Am restr lawn o'n holl ddigwyddiadau ewch i'r dudalen 'digwyddiadau i ddod'.

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.