Skip to content

Sefydliad Bevan –Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 6, 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sefydliad Bevan –Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 6, 2009

Ar ddydd llun y 6ed o Orffennaf, cymerodd Nick Bennett, aelod o bwyllgor gwaith y Confensiwn rhan mewn digwyddiad Sefydliad Bevan yn Ganolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.

Dyddiad y Digwyddiad: 06/07/2009

Teitl y digwyddiad, a oedd mewn partneriaeth â Positif Politics, oedd Cymru'n Un, dwy flynedd ymlaen: Archwiliad o Lywodraeth Cymru'n Un o'r canol.

Teitl cyflwyniad Nick Bennett oedd, Confensiwn Cymru Gyfan: Stori y dwy flynedd nasaf? Roedd nifer o gyfwyniadau ac areithiau trwy gydol y dydd gan amryw o llefarwyr gan gynnwys Carwyn Jones AS, Nick Bourne AS a Kirsty Williams AS.

Dolenni perthnasol

Ar ddydd llun y 6ed o Orffennaf, cymerodd Nick Bennett, aelod o bwyllgor gwaith y Confensiwn ran mewn digwyddiad Sefydliad Bevan yn Nhganolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.