Skip to content

Digwyddiad Agored Cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, McCarthur Glen, 15 Ionawr 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Agored Cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, McCarthur Glen, 15 Ionawr 2009

Siopa a gwleidydda.

Dyddiad y Digwyddiad: 15/01/2009

Meryl Gravell yn cyfweld at McArthur GlenBu aelodau Confensiwn Cymru Gyfan yng Nghanolfan Manwerthu McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr dydd Iau 15fed o Ionawr yn siopa am adborth ar ddyfodol datganoli yng Nghymru. Roedd y Cynghorydd Meryl Gravell, y Parchedig Aled Edwards, Paul Valerio a Paul O’Shea yno i ddarparu gwybodaeth i’r cyhoedd ar bwerau deddfu’r Cynulliad ar hyn o bryd ac i glywed beth oedd barn y bobl ynglyn ag a yw hi nawr yn amser i’r Cynulliad gael mwy o bwerau datganoli gan San Steffan.

Mae’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus, a lansiwyd yng Nghlwb y "Seaside Social & Labour Club" Port Talbot, dydd Mercher, 14eg Ionawr, yn cael ei gynnal ar hyd a lled y wlad o nawr hyd ar fis Awst 2009. Yn dilyn y cyfnod hwn, bydd Confensiwn Cymru Gyfan, sy'n Bwyllgor Gweithredol o 16 Aelod, ynghyd â’r Cadeirydd, Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno eu canfyddiadau mewn adroddiad cyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Meryl Gravell, sy’n cynrychioli Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Bwyllgor Gweithiol Confensiwn Cymru Gyfan:

Rydym wedi cael ymateb gwych gan y siopwyr yma yng Nghanolfan Manwerthu McArthur Glen gyda dros 200 o bobl yn ymweld â ni. Roedd hi’n bleser siarad â phobl gan weld beth mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn ei olygu iddyn nhw.

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan:

Bwriad y Confensiwn yw cael pobl leol ym mhob cymuned ar draws Cymru i gymryd rhan yn y ddadl ar lywodraeth ddatganoledig a deddfu yng Nghymru. Rydym eisiau clywed beth yw barn pobl am Gynulliad Cenedlaethol Cymru; drwy wrando a derbyn adborth. Boed eu barn yn bositif neu yn rhai negyddol, mae pob barn yn bwysig i ni.

Hoffwn annog pawb sydd eisiau cymryd rhan yn y drafodaeth hon am bwerau deddfu'r Cynulliad yn y dyfodol i wneud hynny nawr. Dyma gyfle unigryw i chi leisio eich barn am ddyfodol Cymru ac rydym eisiau clywed gan gynifer o bobl ag sy'n bosib cyn mis Awst eleni

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.