Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Caerffili - 5 Chwefror 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Caerffili - 5 Chwefror 2009

Mentrodd Confensiwn Cymru Gyfan allan yn yr eira yr wythnos ddiwethaf a chwblhau ei drydydd digwyddiad cyhoeddus yng Nghaerffili.

Dyddiad y Digwyddiad: 05/02/2009

Paul O'Shea o'r Pwyllgor Gweithredol yn siarad i'r cyhoeddAr y cam hwn o'r daith bu cerbyd sioe deithiol Confensiwn Cymru Gyfan yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell yng Nghaerffili. Bu tîm o staff ac Aelodau Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan yn siarad â siopwyr a'r rhai a oedd yn cerdded heibio. Atebodd y tîm gwestiynau am bwerau presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r opsiynau ar gyfer y dyfodol. 

Cyfrannodd dros 100 o bobl at drafodaeth Confensiwn Cymru Gyfan yng Nghaerffili, a chwblhaodd pob un ohonynt holiadur byr i fynegi eu barn.

Hwn oedd y trydydd digwyddiad mewn cyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus a fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru i geisio cysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru. Bydd y digwyddiad nesaf yng Nghonwy ar 25ain Chwefror yn Venue Cymru, Llandudno.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i dudalen 'Digwyddiadau i ddod'. Yn y cyfamser gallwch rannu eich barn â ni trwy fynd i’r adran 'Mynnwch gyfrannu'.


Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.