Skip to content

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 20 March 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 20 March 2009

Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth Confensiwn Cymru Gyfan yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd ar yr 20fed o Fawrth.

Dyddiad y Digwyddiad: 20/03/2009

Aelodau’r Pwyllgor yn eistedd ar y panel oedd Syr Emyr Jones Parry, Harry Ludgate, Paul Valerio a Shereen Williams.

Roedd yn ddiwrnod llawn gyda nifer o safbwyntiau gwahanol yn cael eu clywed gan:

  • David B Lawrence, aelod o’r cyhoedd;
  • Lee Waters, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Sustrans Cymru;
  • James Maiden, Margaret Minhinnick a Martin Fitton o Llais Cymru;
  • Darren Hughes, Cadeirydd a Llinos Price, Swyddog Polisi Public Affairs Cymru;
  • Howard Jeans, aelod o’r cyhoedd;
  • Adam Price AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.  Ewch i'n tudalen ar ddigwyddiadau i ddod am fanylion ar fynychu neu gyfrannu i ddigwyddiadau casglu tystiolaeth yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.