Skip to content

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 25 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 25 Mehefin 2009

Cynhaliodd Confensiwn Cymru Gyfan eu sesiwn gasglu tystiolaeth olaf yng Nghaerdydd ar ddydd Iau y 25ain o Fehefin yn Neuadd y Ddinas.

Dyddiad y Digwyddiad: 25/06/2009

Roedd nifer o aelodau'r Pwyllgor yn bresennol i fod yn rhan o'r sesiwn gasglu tystiolaeth olaf i gael ei chynnal gan y Confensiwn a oedd yn un fywiog a diddorol.  Yn ymuno â Syr Emyr Jones Parry roedd Joan Asby, Aled Edwards, Rhodri Evans, John Jones, Harry Ludgate a Shereen Williams.  Yn rhoi tystiolaeth roedd:

  • Janet Ryder AC, Cadeirydd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth
  • Plaid Cymru - John Dixon, Chair and Gwenllian Lansdown, Prif Weithredwr
  • Un Llais Cymru - Simon White a'r Cynghorydd John Harvey
  • Cymru Yfory - Yr Archesgob Barry Morgan, Cynog Dafis a Geraint Talfan Davies
  • Nick Ainger AS
  • RSPB Cymru - Dr Tim Stowe, Cyfarwyddwr a Katie Jo-Luxton, Pennaeth Polisi Cadwraeth

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.