Skip to content

Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caerdydd - 5 Chwefror 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caerdydd - 5 Chwefror 2009

Er gwaethaf yr eira, cynhaliwyd y Sesiwn Casglu Tystiolaeth gyntaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar Chwefror 5ed 2009.

Dyddiad y Digwyddiad: 05/02/2009

Gwnaethom glywed gan bedwar gwahanol unigolyn a sefydliad, a hefyd gan aelodau o'r cyhoedd a ddaeth allan yn yr oerni i weld beth yn union oedd casglu tystiolaeth.

Ar banel y Pwyllgor Gweithredol am y diwrnod oedd Syr Emyr Jones Parry, Harry Ludgate, Paul Valerio, Rob Humphreys a Nick Bennett.

Y cyntaf i gyflwyno tystiolaeth i banel y Pwyllgor Gweithredol oedd Adrian Crompton a Keith Bush, sef Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad Cenedlaethol a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Cynulliad Cenedlaethol. 

Yn eu dilyn roedd:

  • Dr Russell Deacon, darllenydd mewn Llywodraethu a Hanes Cymru yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd ac yna
  • Brif Gwnstabl Barbara Wilding ar ran Awdurdodau Heddlu Cymru. 
  • Yn olaf, gwnaethom wrando ar dystiolaeth gan yr Athro Thomas Watkin, Prif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru sy'n gweithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd trawsgrifiadau'r sesiwn hon ar gael ar ein gwefan maes o law, er mwyn i chi ddarllen yr hyn a oedd ganddynt i'w ddweud.

Dolenni perthnasol

Bydd y Pwyllgor Gweithredol yn gyfrifol am lywio gwaith y Confensiwn ac ysgrifennu'r adroddiad terfynol.
Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.