Skip to content

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Caerdydd – 11 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Caerdydd – 11 Mehefin 2009

Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn Ty Hywel, Bae Caerdydd.

Dyddiad y Digwyddiad: 11/06/2009

Roedd yn ddiwrnod prysur ac yn ymuno â Syr Emyr Jones Parry oedd Aled Edwards, Paul Valerio, John Jones ac Efa Gruffudd Jones yn eistedd ar y panel am y tro cyntaf.  Clywson nhw dystiolaeth gan:

  • Neil Wooding a Kate Bennett o’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol;
  • Gareth Price a Stephen Thomas o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru;
  • Graham Benfield a Michelle Matheron o Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru;
  • Menna Machreth a Dafydd Morgan Lewis o Gymdeithas yr Iaith;
  • Naomi Brightmore o Glymblaid Genedlaethol Menywod Cymru.

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.