Skip to content

Caerfyrddin Sesiwn Casglu Tystiolaeth - 5 Mawrth 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Caerfyrddin Sesiwn Casglu Tystiolaeth - 5 Mawrth 2009

Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth fer ar gyfer Confensiwn Cymru Gyfan yn swyddfeydd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin ar y 5ed o Fawrth.

Dyddiad y Digwyddiad: 05/03/2009

Yn gwrando ar dystiolaeth gan Huw Thomas, Cadeirydd NFU Cymru oedd aelodau’r Pwyllgor Syr Emyr Jones Parry, Joan Asby, Meryll Gravell, Paul O’Shea a Paul Valerio.

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.  Ewch i'n tudalen ar ddigwyddiadau i ddod am fanylion ar fynychu neu gyfrannu i ddigwyddiadau casglu tystiolaeth yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.