Skip to content

Cyfarfod Cyngor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 11 Rhagfyr 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfod Cyngor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 11 Rhagfyr 2008

Bydd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn siarad â Chyfarfod Cyngor CBI Cymru ar yr 11eg o Ragfyr 2008.

Dyddiad y Digwyddiad: 11/12/2008

Bydd y cyfarfod yn rhoi cyfle i Sir Emyr drafod yr hyn y gallai gwaith y Confensiwn ei olygu i Gyngor CBI Cymru.