Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Conwy - 25 Chwefror 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Conwy - 25 Chwefror 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i Venue Cymru yn Llandudno yr wythnos diwethaf i gynnal ei bedwerydd digwyddiad cyhoeddus.

Dyddiad y Digwyddiad: 25/02/2009

Syr Emyr yn siarad â'r gynulleidfa yn LlandudnoCadeiriwyd y digwyddiad gan cyn-gyflwynydd newyddion ITV Cymru Arfon Haines Davies, a arweiniodd elfennau dadl a thrafodaeth y sesiwn. Cyflwynwyd y digwyddiad gan Gwyn Evans, Cadeirydd Ffederasiwn Busnesau Bach Gogledd Cymru.

Dechreuodd y digwyddiad gyda fforwm trafod agored. Caniataodd hyn i'r gynulleidfa leisio'u barn neu gynnig syniadau ynglŷn â'r drefn lywodraethol yng Nghymru ac yn arbennig am bwerau deddfu presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn, yn bresennol i roi ffeithiau allweddol ynglŷn â'r Confensiwn ac i ymateb i unrhyw gwestiynau unigol. 

Yn dilyn hyn, bu pob grŵp yn trafod syniadau a safbwyntiau allweddol o amgylch y bwrdd gan arddangos y safbwyntiau pwysicaf o amgylch yr ystafell er mwyn i weddill yr ystafell eu gweld a'u rhannu.

Aeth bron 50 o bobl i'r digwyddiad ac roedd tîm o staff ac Aelodau Pwyllgor Gweithredol y Confensiwn ar gael i ateb cwestiynau ynglŷn â phwerau presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Hwn oedd y pedwerydd digwyddiad mewn cyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus a fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru i geisio cysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru. Cynhelir y digwyddiad nesaf yn Abertawe ar y 10fed o Fawrth yn Theatr y Grand.

Os hoffech chi ddarllen adroddiad mwy manwl o’r digwyddiad yma, cliciwch ar yr atodiad sydd ar waelod y tudalen o dan 'Lawrlwytho Dogfen'.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.