Skip to content

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Ewrop a Llywodraeth Leol – 10 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Ewrop a Llywodraeth Leol – 10 Mehefin 2009

Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar Ewrop a materion llywodraeth leol yn Neuadd Aberdâr, Prifysgol Caerdydd.

Dyddiad y Digwyddiad: 10/06/2009

Yn ymuno â Syr Emyr Jones Parry ar y panel oedd aelodau o’r Pwyllgor Rob Humphries, Harry Ludgate a Shereen Williams.  Clywon nhw dystiolaeth gan:

  • Arbenigwyr Llywodraeth Cynulliad Cymru ar faterion Ewropeaidd – Desmond Clifford, Cathy Presland ac Elisabeth Jones;
  • Andy Klom, Pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru;
  • Arbenigwyr Llywodraeth Cynulliad Cymru ar faterion llywodraeth leol.

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.