Skip to content

Cynhadledd Breswyl Prif Gyngor Y Ddraig Ffynci 2009 - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 18 Ebrill, 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynhadledd Breswyl Prif Gyngor Y Ddraig Ffynci 2009 - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 18 Ebrill, 2009

Ddydd Sadwrn 18fed Ebrill, cymerodd Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Cymru Gyfan ran yng Nghynhadledd Breswyl Prif Cyngor Y Ddraig Ffynci 2009 ym Mae Morfa, Pentywyn.

Dyddiad y Digwyddiad: 18/04/2009

Aeth tua 40 o bobl ifanc i'r gynhadledd breswyl am benwythnos o weithdai a hwyl.  Rhoddodd Y Ddraig Ffynci gyflwyniad ar Gonfensiwn Cymru Gyfan. Dilynwyd hyn gan DVD Confensiwn Cymru Gyfan sy'n egluro'r sefyllfa o ran deddfu yng Nghymru. Daethpwyd â'r sesiwn i ben gyda sesiwn holi ac ateb.