Skip to content

Cynhadledd Llywodraethu yng Nghymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol - 29 Mehefin, 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynhadledd Llywodraethu yng Nghymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol - 29 Mehefin, 2009

Ddydd Llun 29ain Mehefin, cymerodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, ran yn 7fed Cynhadledd Flynyddol Llywodraethu yng Nghymru Capita yng Ngwesty'r Marriot, Caerdydd.

Dyddiad y Digwyddiad: 29/06/2009

Syr Emyr Jones ParryDaeth y gynhadledd ag ymatebion strategol ac ymarferol pellgyrhaeddol ynghyd o'r cyrff sector cyhoeddus lleol, rhanbarthol a chenedlaethol allweddol sy'n gyfrifol am weithredu agenda Creu'r Cysylltiadau yn ystod y cyfnod hwn o ddirwasgiad.

Rhoddodd Syr Emyr y brif araith i gloi, ar y teitl  Cynnydd Confensiwn Cymru Gyfan: Goblygiadau yn y dyfodol o ran llywodraethu Cymru a'i phwerau deddfu sylfaenol. Dilynwyd hyn gan sesiwn holi ac ateb fywiog. Ar ddiwedd y sesiwn gofynnodd Syr Emyr i bobl godi llaw i ddangos beth oedd eu barn ar bwerau deddfu: Canlyniad y pôl anwyddonol iawn hwn oedd:

  • Yn erbyn rhagor o bwerau deddfu - 1 person
  • O blaid rhagor o bwerau deddfu - 30 o bobl
  • Ddim yn siwr - 5 person