Skip to content

John Jones yn ymweld â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 3 Ebrill 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

John Jones yn ymweld â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 3 Ebrill 2009

Ar 3ydd Ebrill 2009, cyfarfu John Jones â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern ar Ynys Môn.

Dyddiad y Digwyddiad: 03/04/2009

Wnaeth e trafod gwaith Confensiwn Cymru Gyfan a'r hyn y gallai newid posibl i bwerau deddfu olygu iddynt yn y dyfodol. Dangosodd John gyflwyniad cryno i'r cyngor, lle'r oedd yn egluro:

  • gwaith Confensiwn Cymru Gyfan
  • sut mae'r system wleidyddol a deddfu yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd, a'r
  • dewisiadau ar gyfer datganoli rhagor o bwerau i Gymru o San Steffan.

Yn dilyn hyn, roedd trafodaeth agored a chafodd llawer o bwyntiau diddorol eu codi a'u trafod. Gadawodd cynrychiolwyr y myfyrwyr gyda holiaduron Confensiwn Cymru Gyfan i'w dosbarthu i'w cyd-ddisgyblion, a chaiff eu canfyddiadau eu cynnwys yn ein hadroddiad terfynol.

Hoffai Confensiwn Cymru Gyfan ddiolch i'r Dirprwy Bennaeth Mrs Catrin Hughes Jones am helpu i drefnu'r digwyddiad, a'r myfyrwyr, am eu cyfraniad gwerthfawr at y drafodaeth.

Os hoffech rannu eich barn gyda ni yna gallwch wneud hynny drwy fynd i adran 'Mynnwch Gyfrannu' y wefan neu drwy ddod i siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Am restr lawn o'n holl ddigwyddiadau ewch i'r dudalen 'digwyddiadau i ddod'.