Skip to content

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Llandrindod – 15 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Llandrindod – 15 Mehefin 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ganolbarth Cymru i glywed tystiolaeth gan bobl o Bowys yn y sesiwn gasglu tystiolaeth a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, Llandrindod.

Dyddiad y Digwyddiad: 15/06/2009

Yn ymuno â Syr Emyr Jones Parry ar y panel oedd aelodau’r Pwyllgor, Nick Bennett, Rhodri Evans a Paul Valerio.  Clywson nhw dystiolaeth gan:

  • Tom Jones – ffarmwr o’r Trallwng;
  • Gareth Vaughan a Nick Fenwick o Undeb Ffermwyr Cymru.

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.