Skip to content

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth ar y Cyfryngau a Llywodraeth Leol – 4 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth ar y Cyfryngau a Llywodraeth Leol – 4 Mehefin 2009

Roedd y sesiwn gasglu tystiolaeth hon i Gonfensiwn Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar y cyfryngau a materion llywodraeth leol yn Ty Hywel, Bae Caerdydd.

Dyddiad y Digwyddiad: 04/06/2009

Roedd Syr Emyr Jones Parry yn cadeirio panel a oedd yn cynnwys Nick Bennett, Aled Edwards, Marc Philips a Paul Valerio.  Casglon nhw dystiolaeth oddi wrth:

  • Dyfrig Davies o gwmni cynhyrchu Telesgôp a’r Papurau Bro;
  • Sam Fleet o Real Radio;
  • Menna Richards, Rhodri Talfan Davies a Mark O’Callaghan o’r BBC;
  • John Davies a Steve Thomas o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;
  • Alun Edmunds o’r Western Mail.

Mae trawsgrifiadau o'r sesiwn hon ar gael ar ein tudalen Tystiolaeth Lafar, ar y dde o dan 'Dolenni perthnasol'.

Dolenni perthnasol

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.