Skip to content

Casnewydd Digwyddiad Cyhoeddus - 18 Mehefin 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Casnewydd Digwyddiad Cyhoeddus - 18 Mehefin 2009

Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Chasnewydd yr wythnos diwethaf i gynnal ei 21ain digwyddiad cyhoeddus.

Dyddiad y Digwyddiad: 18/06/2009

Grŵp trafod CyhoeddusGrŵp trafod oedd y digwyddiad, yn cynnwys trafodaeth agored lle roedd aelodau yn gallu holi cwestiynau am y dewisiadau sydd ar gael yn y dyfodol ar gyfer pwerau deddfu yng Nghymru, yn ogystal â lleisio eu barn eu hunain am y broses gyfredol o ddeddfu.

Cadeiriwyd y digwyddiad gan Mai Davies, y newyddiadurwraig a'r cyflwynydd gwleidyddol a bu 26 o bobl yn bresennol.

Croesawodd y Cynghorydd Ed Townsend, Dirprwy Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, pawb i'r digwyddiad.

Roedd teimlad cryf yn yr ystafell na ddylid rhoi pwerau deddfu pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, fodd bynnag ni chytunodd pawb oedd yn bresennol â'r syniad hwn.

Teimlodd rhai yn gryf iawn fod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud gwaith gwych a dylai gael rhagor o bwerau deddfu i'w alluogi i barhau a'i waith da:

Gwelwyd rhai polisïau gwych ar gyfer Cymru wedi'u sefydlu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n ein hadlewyrchu ni, ein hanghenion a'n bywydau yng Nghymru.

Anghytunodd eraill a nodwyd bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn warth, gan ddweud:

Nid ydynt wedi gwneud llawer hyd yn hyn - heblaw am wneud yn dda iawn yn ariannol iddynt hwy eu hunain, wrth gwrs.

Roedd y digwyddiad hwn yn un o gyfres o 23 o gyfarfodydd cyhoeddus a gynhelir ledled Cymru gan y Confensiwn, i geisio ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru.

Mae Confensiwn Cymru Gyfan bellach ar gymal olaf ei daith o amgylch Cymru a bydd yn cynnal dau ddigwyddiad olaf yr wythnos hon yng Nghaerdydd – Sioe Deithiol ar 23 Mehefin a digwyddiad Hawl i Holi ar 25 Mehefin.


Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.