Skip to content

Digwyddiad yn Sir Benfro - Digwyddiadau Cymunedol Lleol - 26 Medi 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad yn Sir Benfro - Digwyddiadau Cymunedol Lleol - 26 Medi 2008

Aeth Syr Emyr i ddigwyddiad y sector cymunedol a'r sector gwirfoddol yng Ngholeg Sir Benfro ar ddydd Gwener 26 Medi 2008 a drefnwyd ar y cyd gan Joan Asby, prif swyddog PLANED (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu) a Sue Leonard, Prif Swyddog PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ). Mae Joan, o Arberth, yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan.

Dyddiad y Digwyddiad: 26/09/2008

Logo Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro.Daeth y cyfarfod â phobl leol ynghyd i roi cyfle iddynt ddeall gwaith y Comisiwn. Daeth dros 30 i'r digwyddiad o bobl a chymryd rhan mewn trafodaeth gyffredinol ar ddatganoli a phwerau cyfredol a phwerau posibl Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r sector cymunedol a'r sector gwirfoddol yn chwarae rhan bwysig yn Sir Benfro, a rhoddodd y digwyddiad hwn y cyfle ffurfiol cyntaf iddynt ymgysylltu â Chonfensiwn Cymru Gyfan i sicrhau eu bod yn cael cyfle i fynegi barn.