Skip to content

Cynhadledd Flynyddol Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Cymru, Gwesty Holland House, Caerdydd, 27 Tachwedd 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynhadledd Flynyddol Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Cymru, Gwesty Holland House, Caerdydd, 27 Tachwedd 2008

Bydd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn siarad yng Nghynhadledd Flynyddol CIPFA Cymru a gynhelir yng Nghaerdydd ar 27 Tachwedd 2008.

Dyddiad y Digwyddiad: 27/11/2008

Bydd Syr Emyr yn siarad â chynrychiolwyr yn y Gynhadledd am ba mor effeithiol y mae darpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi bod hyd yn hyn, sut y gall Cymdeithas yng Nghymru gael effaith wirioneddol ar ddylanwadu ar ymestyn y pwerau hyn, a'r goblygiadau o symud tuag at bwerau deddfu llawn i'r Cynulliad.

CIPFA yw un o gyrff cyfrifeg proffesiynol blaenllaw y DU a'r unig un sy'n arbenigo yn y sector cyhoeddus. Mae'n gyfrifol am addysg a hyfforddiant cyfrifwyr proffesiynol ac am eu rheoleiddio drwy osod a monitro safonau proffesiynol.