Skip to content

Nôl i'r Ysgol! Ysgol Gynradd Caegarw - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 7 Tachwedd 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Nôl i'r Ysgol! Ysgol Gynradd Caegarw - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 7 Tachwedd 2008

Yn ddiweddar bu Sir Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn ddychwelyd â’i hen ysgol gynradd.

Dyddiad y Digwyddiad: 07/11/2008

Sir Emyr yn siarad i plant ysgolRoedd wedi addo ymweld â'r ysgol ar ôl i blant Ysgol Gynradd Caegarw, Aberpennar, anfon prosiect ato yn 2007 tra'r oedd yn gweithio fel Llysgennad y DU i'r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Roedd y prosiect a anfonwyd i Efrog Newydd gan y disgyblion yn ystod Hydref 2007 yn cynnwys lluniau ac eitemau eraill o'r amser y bu mewn dosbarthiadau yno rhwng 1953 ac 1958.

Bus Syr Emyr yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Caegarw pan oedd yn byw yno yn y 1950au, gan basio ei arholiadau 11+ i gael lle yn Ysgol Ramadeg Aberpennar - er nad aeth yno fyth gan i'w deulu symud yn ôl i'r Hendy, Gorllewin  Cymru.

Roedd Syr Emyr yn ddiolchgar iawn idynt, ac fe ysgrifennodd atynt i ddiolch iddynt gan ddweud yr hoffai ymweld â'r ysgol rywbryd; ar ddydd Gwener 7fed Tachwedd gwnaeth achub ar y cyfle i wneud hynny.

Tra ei fod yno, siaradodd Syr Emyr yng Nghwasanaeth yr ysgol am ei amser yng Nghaegarw a sut y mae pethau wedi newid. Siaradodd hefyd am gyflwr plant llai ffodus ledled y byd nad oedd yn ddigon ffodus i allu manteisio ar addysg a'r moethau sylfaenol y mae pawb ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Anogodd iddynt ddyheu, gan ddweud wrthynt os byddant yn gweithio'n ddigon caled gallant y gyflawni unrhyw beth.

Yna aeth Syr Emyr ymlaen i siarad â disgyblion Blwyddyn 6 am ei waith presennol yn arwain Confensiwn Cymru Gyfan. Roedd y plant yn chwilfrydig iawn a gwnaethant ddeall y materion allweddol a amlinellwyd gennym mewn dim o amser.

Hoffem ddiolch i'r Pennaeth, y staff ac wrth gwrs y disgyblion am brynhawn bendigedig. Mae Confensiwn Cymru Gyfan yn ymrwymedig i weithio gyda phobl ifanc Cymru.

Dolenni perthnasol

Penodwyd Syr Emyr Jones Parry yn Gadeirydd ar Gonfensiwn Cymru Gyfan.