Skip to content

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Abertawe - 20 Chwefror 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Abertawe - 20 Chwefror 2009

Aeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan yn ôl i'r ddarlithfa ddydd Gwener i siarad â myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Dyddiad y Digwyddiad: 20/02/2009

Syr Emyr Jones Parry gyda James Kerr, Llywydd cymdeithas trafod ym Mhrifysgol Abertawe.Daeth tua 60 o fyfyrwyr a darlithwyr ynghyd i drafod yr ymgynghoriad cyhoeddus, a’r materion o blaid ac yn erbyn pwerau deddfwriaethol pellach i Gymru.

Bu cynrychiolwyr o gymdeithasau'r Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn bresennol, ond y gymdeithas ddadlau'n sicr oedd wedi gwneud ei gwaith cartref gan ei bod eisoes wedi cynnal ei dadl fywiog ei hun y noson cynt!

Diolchodd James Houston, Llywydd Undeb y Myfyrwyr i Syr Emyr am gyflwyno'r ddadl fywiog hon i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ac am eu hannog i gyfrannu yng Nghonfensiwn Cymru Gyfan.

Am restr lawn o'n holl ddigwyddiadau ewch i'r dudalen 'digwyddiadau i ddod'. Yn y cyfamser, gallwch gyflwyno'ch barn drwy fynd i'r adran 'Mynnwch gyfrannu' ar ein gwefan.


Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.