Skip to content

Cynhadledd Flynyddol TUC Cymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 19 Mai, 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynhadledd Flynyddol TUC Cymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 19 Mai, 2009

Ddydd Mawrth 19eg Mai, cymerodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, ran yng Nghynhadledd Flynyddol TUC Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.

Dyddiad y Digwyddiad: 19/05/2009

Aeth Paul O'Shea, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan ac Ysgrifennydd Rhanbarthol UNSAIN, gyda Syr Emyr.

Rhoddodd Syr Emyr drosolwg i'r 300 cynadleddwyr a'r newyddion diweddaraf am waith Confensiwn Cymru Gyfan. Daethpwyd â'r sesiwn i ben gyda sesiwn holi ac ateb.