Skip to content

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 25 – 30

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 25 – 30

Yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, fe annogodd Confensiwn Cymru Gyfan i ieuenctid Cymru leisio eu barn fel rhan o’u proses ymgynghori parhaol gyda’r cyhoedd ynglŷn â’r opsiynau sydd ar gael er mwyn cynnig mwy o bwreau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Dyddiad y Digwyddiad: 30/05/2009

Syr Emyr ar y MaesFe gafodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan y cyfle i gwrdd â grŵp ifanc o aelodau o’r Urdd gan gynnwys aelodau o Ysgol Gyfun Gwynllyw, Bryn Tawe a Bryrefail er mwyn cael sgwrs anffurfiol â nhw ynglŷn â dyfodol pwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm.

Buodd Syr Emyr yn cyfarfod sefydliadau allweddol ar faes Eisteddfod yr Urdd, gan gynnwys Cymdeithas Feddygol Prydain a CBAC.

Cafodd sesiwn holi ac ateb arbennig ei chynnal ar y Maes ddydd Mercher, gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yng nghwmni dwy ysgol uwchradd o Gaerdydd, Ysgol Uwchradd Fitzalan ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plas Mawr. Meddai Aled Edwards, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan a gadeiriodd y sesiwn holi ac ateb:

“Roedd hi’n wych gweld cymaint o bobl ifanc mor awyddus i ymuno yn y drafodaeth ac mae diddordeb mawr gan ddisgyblion o’r ddwy ysgol mewn datganoli.”

Cafodd Syr Emyr Jones Parry hefyd y dasg enfawr o gyd-feirniadu cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yr Urdd i ysgolion ac Aelwydydd, a mwynhaodd yn fawr.  Roedd un o’r cwesitynau yn canolbwyntio ar waith Confensiwn Cymru Gyfan – “A ddylai’r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o bwerau deddfu?” Dywedodd Syr Emyr:

“Roeddwn wedi fy mhlesio gyda safon y trafodaethau ac ansawdd y dadleuon o blaid ac yn erbyn rhagor o bwerau.  Hoffwn longyfarch y timau buddugol, Bro Myrddin ac Aelwyd Llyn y Fan 2.”

Uchafbwynt arall yn ystod yr Urdd oedd cyhoeddi mai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru yw’r aelod diweddaraf i ymuno â’r Pwyllgor Gwaith. Her Efa drwy ei gwaith gyda’r Urdd fydd annog ieunectid Cymru i gymryd rhan a lleisio eu barn fel rhan o’r drafodaeth.

Meddai Efa Gruffudd Jones:

“Yn fy ngwaith gyda’r Urdd rwy’n cynrychioli miloedd o bobl ifanc ar draws y wlad ac rwy’n edrych ymlaen at y dasg o’u gwneud yn ymwybodol o’r opsiynau sydd ar gael ar gyfer sicrhau mwy o ddeddfau pweru i’r Cynulliad Cenedlaethol a pha mor bwysig yw’r penderfyniadau sydd yn cymryd lle nawr i’w dyfodol hwy.”