Skip to content

Sefydliad y Cyfarwyddwyr, cyfarfod cinio, 24 Hydref 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sefydliad y Cyfarwyddwyr, cyfarfod cinio, 24 Hydref 2008

Aeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, i gyfarfod Sefydliad y Cyfarwyddwyr - Cymru yn Abertawe ar 24 Hydref.

Yma gallwch lawrlwytho copi o’r araith.

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.