Skip to content

Areithiau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Areithiau
Yma gallwch ddarllen esiamplau o areithiau a wnaed ar ran Confensiwn Cymru Gyfan.

Hawl i Holi’r Confensiwn, Eisteddfod Genedlaethol 2009.

21/08/09
Flwyddyn yn ôl, roeddwn yn yr Eisteddfod yng nghaeau Llandaf yng Nghaerdydd, wrth i ni ddechrau ar daith Confensiwn Cymru Gyfan.
 

Araith a gyflwynwyd yn nigwyddiad CIPFA - Dydd Iau 27 Tachwedd 2008

27/11/08
Cyflwynodd Syr Emyr Jones Parry araith yn nigwyddiad CIPFA ar 10 Hydref 2008.
 

Sefydliad y Cyfarwyddwyr, cyfarfod cinio, 24 Hydref 2008

13/11/08
Aeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, i gyfarfod Sefydliad y Cyfarwyddwyr - Cymru yn Abertawe ar 24 Hydref.
 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 10 Hydref 2008

10/10/08
Cyflwynodd Syr Emyr Jones Parry anerchiad yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Llandudno ar 10 Hydref 2008.