Skip to content

Digwyddiadau i ddod

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiadau i ddod

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.

Cynhaliodd Confensiwn Cymru Gyfan gyfres o 23 o ddigwyddiadau cyhoeddus yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau eraill.  Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a wnaeth yr ymdrech i ddod i un o'n digwyddiadau a chyfrannu i'r drafodaeth.  Gallwch ddarllen adroddiadau ar ein holl ddigwyddiadau drwy fynd i'r adran digwyddiadau'r gorffennol ar y wefan.

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.