Skip to content

Rhaglenni darllen a meddalwedd

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhaglenni darllen a meddalwedd

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.

Mae'r cysylltiadau hyn wedi'u cynnwys yma er hwylustod i chi. Nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ardystio unrhyw un o'r rhaglenni hyn. Mae pob cyswllt a nodir yn perthyn i wefannau allanol.

Rhaglenni darllen/gweld

Mae rhaglenni darllen a gweld yn caniatáu i chi ddarllen y mathau o ffeiliau sy'n perthyn i raglenni masnachol heb fod angen i chi eu gosod ar eich cyfrifiadur. Gall rhaglenni darllen a gweld fod hyd at 12MB o ran eu maint, ond dim ond unwaith y bydd angen i chi eu lawrlwytho. 

Os ydych yn defnyddio technoleg darllen sgrin neu dechnoleg cynorthwyol tebyg i ddarllen ein gwefan, efallai y byddwch yn dymuno defnyddio offeryn trosi ar-lein Adobe er mwyn creu fersiynau html o ddogfennau pdf. Gallwch weld yr offeryn trwy glicio ar yr URL canlynol:

Cywasgu ffeiliau

Mae WinZip yn rhaglen sy'n cywasgu ffeiliau. Mae'n caniatáu i chi lawrlwytho gwybodaeth sylweddol ar ffurf 'pecyn' llai o faint. I agor y pecyn hwn, bydd angen i chi ddefnyddio WinZip. Ceir isod gyswllt i fersiwn dreialu am ddim.

Ffeiliau amlgyfrwng

Mae'r ffeiliau amlgyfrwng ar y wefan hon ar ffurf Quicktime neu AVI. Rydym yn cynnig cysylltiadau i lawrlwytho Quicktime a'r VLC Media player. Mae'r VLC player ar gael ar gyfer y systemau gweithredu mwyaf cyffredin ac mae'n gallu chwarae ystod eang o ffeiliau amlgyfrwng.