Skip to content

Cysylltwch â ni

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cysylltwch â ni


Mae'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus wedi dod i ben, ond os oes gennych sylw, awgrym neu gwestiwn cyffredinol am Gonfensiwn Cymru Gyfan, cwblhewch y ffurflen adborth isod.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Cyfeiriad Post: Confensiwn Cymru Gyfan
d/o Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8187

E-bost: gwybodaeth.confensiwn@cymru.gsi.gov.uk

Ni chaiff eich manylion eu rhoi i unrhyw un y tu allan i Gonfensiwn Cymru Gyfan heb eich caniatâd.

 *  :
 *  :
:
:


 

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.